Shonen Jump Naruto Shippuden Figural Bag Clip Series 3 *YOU CHOOSE* New!

Regular price $10.95

Shipping calculated at checkout.

Shonen Jump Naruto Shippuden Figural Bag Clip Series 3

YOU CHOOSE!

New, Loose + No Original Packaging.

Naruto Baruto - Shonen Jump - Monogram - VIZ Media - Masashi Kishimoto